Lijfrente

De verkoop van een onroerend goed op lijfrente is een verkoop waarbij de koopsom wordt gesplitst in enerzijds een voorschot dat de verkoper ontvangt bij de notariële akte, dit wordt het boeket genoemd. De restwaarde wordt omgezet in een maandelijkse rente ten voordele van de verkoper, genaamd de lijfrente.

Deze lijfrente is een periodieke en geïndexeerde uitkering die de koper aan de verkoper moet betalen gedurende een overeen te komen periode. De verkoper kan desgewenst in het verkochte goed blijven wonen gedurende zijn verdere leven. Van zodra er een vroegtijdig overlijden is moet de koper niet meer betalen aangezien een verkoop op lijfrente een kanscontract is. Dit kan ervoor zorgen dat de koper minder zal betalen dan de huidige geschatte waarde van het onroerend goed.

De ideale leeftijd om uw eigendom te verkopen op lijfrente ligt tussen de 65-85 jaar.

De koper is hoofdzakelijk een investeerder die op zoek is naar een veilige investering in vastgoed, anderzijds kan het een investering zijn voor zijn kinderen.Waarom verkopen op lijfrente?

 

Waarom kopen op lijfrente?

Waarom verkopen op lijfrente?

Een (levenslang) belastingsvrij extra inkomen genereren, aangepast aan de inflatie. U behoudt zo steeds uw koopkracht.

1

Waarom kopen op lijfrente?

U investeert in vastgoed met beperkte financiële middelen. De gehele verkoopprijs dient niet direct bij aankoop betaald te worden zodat u geen beroep hoeft te doen op een financiële instelling (geen financieringskosten).

Waarom verkopen op lijfrente?

U kunt steeds in uw woning blijven wonen. U verkoopt slechts de naakte eigendom en u behoudt het vruchtgebruik. Zo wordt een deel van uw vastgoed omgezet in kapitaal.

2

Waarom kopen op lijfrente?

Het is een kanscontract waarbij men de kans heeft het onroerend goed voor een lagere vergoeding te verwerven dan de waarde van het onroerend goed. De verplichting tot betaling vervalt bij het overlijden van de rentegenieter. U zal nooit de huidige geschatte waarde betalen van een onroerend goed, dit mede dankzij de beperking in tijd van de maandelijkse rente.

Waarom verkopen op lijfrente?

Successieplanning: via een verkoop op lijfrente kan u uw onroerend goed aan zeer voordelige tarieven wegschenken.

3

Waarom kopen op lijfrente?

Indien u koopt in naakte eigendom, heeft u de garantie van "goede huurders". De verkopers blijven de eigendom bewonen. De huuropbrengst wordt onmiddellijk verrekend in de te betalen rente. De koper staat enkel in voor de grote herstellingen aan het onroerend goed.

Waarom verkopen op lijfrente?

Geen notaris- en registratiekosten voor de verkoper.

4

Waarom kopen op lijfrente?

Indien u koopt in volle eigendom kan de huurprijs de lijfrente geheel of gedeeltelijk dragen.

Waarom verkopen op lijfrente?

Er is een grote contractuele vrijheid tussen verkoper en koper.

5

Waarom kopen op lijfrente?

Er is een grote contractuele vrijheid tussen verkoper en koper.

Waarom verkopen op lijfrente?

Een verkoop op lijfrente kan in bepaalde familiale kwesties een alternatief zijn.

6

Waarom kopen op lijfrente?

U heeft een berekend risico/verwacht rendement. Aangezien de maandelijkse rentes beperkt zijn in tijd weet u op voorhand hoeveel uiterlijk zal betaald worden voor de aankoop van het onroerend goed. Deze waarde zal nooit hoger zijn dan de huidige geschatte waarde.

Waarom verkopen op lijfrente?

Het extra inkomen is volledig gewaarborgd dankzij een hypothecaire inschrijving, je hebt zekerheid.

7

Waarom kopen op lijfrente?

Het is een alternatieve manier om te beleggen. Indien u investeert in vastgoed investeert u in iets tastbaar. Bovendien blijft het huidig vastgoed in Vlaanderen nog steeds stijgen.